V případě dotazů ke knize či objednávkám, nás kontaktujte.
e-mail: kniha@propracisdetmi.cz, tel: 603 922 253

Seznam autorů

Všechny autory, recenzenty, konzultanty i první čtenáře, kteří stojí za touto knihou, spojuje nadšení pro práci s dětmi (či dospělými), zápal s nimž se věnují své práci (profesní nebo dobrovolnické), i fakt, že zkušenosti s organizováním akcí a táborů sbírali mnoho let (většina začínala jako děti). Výsledkem jejich snahy není akademické dílo (to ani nebylo našim cílem), přesto se rozhodli podělit o to nejlepší, čemu se věnují a co ovládají. S maximální snahou pomoci ostatním, inspirovat je a ukázat jim, že i když není vždy všechno dokonalé, je dobré se za ideálem vydat.

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá

IT inženýrka, pedagožka, politička, dlouholetá členka Hnutí Brontosaurus, kde je hospodářskou základního článku 1. BRĎO TIŠNOV-GINGO. Působí jako dobrovolnice v dalších spolcích (Hojnost, Oranžový klub, Masarykova demokratická akademie), v nichž se převážně věnuje ekonomickým s provozním záležitostem. Neziskový sektor zastupuje také v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Na táborech prošla všemi funkcemi, posledních 30 let se věnuje provozu, hospodaření a vaření.

Mgr. Jiří Bulín

Pedagog volného času, již 12 let pracuje v DDM Kamarád Třemošná, od ledna 2021 jako ředitel. Nejvíce ho baví příprava letních táborů a tvorba autorských táborových příběhů. Má velké štěstí na skvělé lidi kolem sebe, kteří ho inspirují a pomáhají mu při vdechování života do jeho táborových příběhů i při aplikaci zážitkové pedagogiky do táborového programu.

Bc. Jan Burda

Předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, dlouholetý oddílový a táborový vedoucí v Centru volného času Hrubínka, lektor v oblasti strategického plánování a práce s dětmi a mládeží, organizátor několika Celostátních vzájemných výměn zkušeností, předseda správní rady Galénova nadačního fondu, propagátor volnočasových aktivit a letních táborů, spoluautor publikace Tábory a další zotavovací akce (2008).

RNDr. Michaela Jelenová

Vzděláním bioložka a pedagožka volného času, jejíž celoživotní zájmy se staly i jejím povoláním. Čtvrt století pracuje v domě dětí, kde také pečuje o malou kontaktní zoo. Pro rodiče s dětmi vede pohybové a výtvarné kroužky a stanové tábory. Pro školáky připravuje přírodovědné a chovatelské kroužky, víkendové výpravy, terénní exkurze a také stanové tábory. Vede ekologické výukové programy pro školy.

Jakub Jonáš

Podnikatel v oboru Strategického řízení rozvoje projektů. Přednáší na školách a akcích pro mládež o zpětné vazbě, kritice, práci s pravidly, reflexi při práci s dětmi aj. Tělem i duší skaut, více než deset let působil jako vedoucí a hlavní vedoucí na táborech volnočasových spolků a organizací (Tábor Ledeč, Táborový spolek Kormidlo, Rekreační středisko Radost, Společnost Handule). Aktivně pomáhá i dalších neziskovým organizacím pracujících s dětmi.

Václav Kappel

Provozovatel specializované lukostřelecké prodejny a e-shopu, odborník na rizikové kácení, fotograf. Působí v základním článku Hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV-GINGO, vede lukostřelecký oddíl pod TJ Sokol Tišnov, za spolek Odyssea provozuje lukostřelnici a propaguje tradiční a D lukostřelbu.

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

Psycholožka, lektorka, vysokoškolská pedagožka zaměřující se na pedagogickou psychologii (sociálně-emocionální učení, školní poradenství apod.), spolupracuje s řadou organizací v oblasti školství a volného času dětí a mládeže (Národní pedagogický institut ČR, Česká rada dětí a mládeže, Galénům nadační fond aj.). Více než deset let působí jako vedoucí družiny oddílu Duha Tuláci Olomouc a programová vedoucí na táborech.

MUDr. Barbora Petrová

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2018 pracuje jako lékařka na klinice anesteziologie a resuscitace FNVK. Od roku 2014 působí jako lektorka kurzů první pomoci zážitkem a zabývá se jejich metodikou. Má mnohaleté zkušenosti jako zdravotník na dětských táborech.

Mgr. Kristýna Petrová

Pracuje jako pedagog volného času a zástupkyně ředitele školy pro DDM Vážka v Mimoni, přes 20 let působila jako vedoucí skautského vodáckého oddílu, je hlavní vedoucí táborů všeobecných, vodáckých, cyklistických, turistických a lyžařských. Práci s dětmi vnímá jako poslání. věnuje se jí i ve svém volném čase.

Mgr. Stanislav Prais

Pedagog volného času, vedoucí pobočky DDM, tři desítky let působí jako vedoucí turistického oddílu Sirius (pod Asociaci TOM) a stejnou dobu zastává pozici hlavního vedoucího tábora. V Asociaci TOM ČR se věnuje vzdělávání vedoucích, instruktorů a hlavních vedoucích tábora.

Ing. Hana Procházková

Původním povoláním stavební inženýrka – brzy ovšem zjistila, že její místo je spíše ve volnočasových aktivitách. Působila čtvrt století jako vedoucí oddílu Severka, v létě jako hospodářka nebo hlavní vedoucí táborů. Po předání oddílu mladším následovníkům jim dodnes pomáhá jako hospodářka nebo účetní. 

V rámci Jihomoravského Pionýra působí jako lektorka a poradce v oblasti hospodaření. Téměř 15 let pracuje ve Středisku volného času Lužánky v Brně, i zde se pohybuje v oblasti financí, zejména při zajištění administrativy evropských projektů.

Mgr. Zdeněk Rajtr

Vedoucí pionýrské skupiny při ZŠ, učitel, vychovatel, ředitel DDM, lektor. Aktuálně pracuje jako učitel na Základní škole, kde pořádá i školy v přírodě. 

Práci s dětmi se věnuje 45 roků. Byl vedoucím pionýrského oddílu, vedoucím turistického kroužku, organizoval desítky táborů, kde působil převážně jako hlavní vedoucí, organizoval tábornické školy pro instruktory a víkendové pobytové akce pro instruktory a vedoucí. je autorem etapových her, z nichž  tři vyšly tiskem (v nakladatelství Mravenec).

Mgr. Alena Smyslilová

Pedagožka DDM, učitelka na osmiletém gymnáziu, lektorka vzdělávání instruktorů a vedoucích, aktuálně redaktorka nakladatelství Computer Media s. r. o. První zkušenosti s pořádáním táborů získala díky vedení pionýrského oddílu Střelka, během více než 20 let působila jako hlavní vedoucí desítky táborů (putovních, pobytových s brigádami, jazykových apod.), víkendových vzdělávacích i zájmových akcí pro mládež aj.

Mgr. Jakub Sotl

Koordinátor vzdělávacích projektů u organizaci pracujících s dětmi a mládeží, přispěvatel právních otázek do Poradny České rady dětí a mládeže. Dlouhodobý volnočasový vedoucí a hlavní táborový vedoucí na táborech a aktivitách Klubu Pathfinder, z. s., a Komunitního centra Petrklíč, z. s. Lektor kurzu vedení dětských táborů u České rady dětí a mládeže.

Mgr. Ondřej Turek

Pedagog DDM a organizátor příměstských táborů pod otevřeným klubem pro děti a mládež Mapa, preventista v nízkoprahovém zařízení, instruktor v České cestě (teambuildingy, fun akce apod.), aktuálně projektový manažér „Učitele na živo“. Člen prázdninové školy Lipnice, člen vysokoškolského roverského kmene Skrypta, lektor a obsahový garant kurzu Zapalovač, zakladatel skupiny Popcorn, garant projektu Neobyčejná klubovna. Více než deset let vedoucí oddílu Poutníci (pod Mladými ochránci přírody – Tuláky, aktuálně pod Asociací TOM) a hlavní vedoucí táborů. Realizátor programů pro Skautský institut, přispěvatel do časopisu Archa aj.

MDDR. Ondřej Víšek

Praktický zubní lékař v soukromé praxi. Organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež, především pak s kolektivem letního tábora Slunečnice, a to v roli hlavního vedoucího i autora celotáborových etapových her. Ve svých 20 letech skočil do pořadatelství tábora rovnýma nohama a zabořil se po kolena v organizačním bahně, protože neměl tuto knihu. Po 20 letech praxe už ví (nebo si to tvrdohlavě myslí), kam šlápnout a kudy cesta nevede.

Mgr. Martina Vrbická

Ředitelka Doučovacího centra SOVA Čáslav, odborná lektorka kurzů především v oblasti nápravy specifických poruch učení, techniky učení, komunikace a psychologie dítěte. Organizátorka a hlavní vedoucí jazykových táborů, kde je jejím mottem: Dítě máme na táboře jen na pár dní, ale přesto mu můžeme ukázat správný směr na celý život.“

Ing. Radek Zlesák

Duší stavař, později i radní města, poslanec PSP ČR, ale hlavně srdcem dlouholetý táborník. Působil i ve vrcholovém orgánu občanského sdružení Duha, z. s., které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Seznámil se tak s fungováním samosprávy, státní správy, zákonodárství, neziskových organizací a s jejich pohledem na organizované volnočasové aktivity dětí a mládeže.  Se zápalem jemu vlastním prožil za více než dvě desítky let mnoho různých táborů, kde působil na pozicích oddílového, programového vedoucího, zdravotníka a hlavního vedoucího tábora.

Přesunout se na začátek